انتقاد تند رشید پور از شهردار ارومیه؛ چرا اجرای قانون از قشر ضعیف شروع می شود؟!


واکنش رشید پور به تخریب خانه یک خانواده در ارومیه


۰ نظر