کشف پیکر مطهر ۶۵ شهید مدفون شده در باتلاق شلحه عراق


سردار باقرزاده خبر داد: کشف پیکر مطهر ۶۵ شهید مدفون شده در باتلاق شلحه عراق


۰ نظر