حضور روحانی در روستای زلزله‌ زده فلاح بگ


این روستا در زلزله کرمانشاه  تخریب کامل شده بود.


۰ نظر