شوخی تلخ مدیری به شیوه پاسخگویی مسئولین دولتی درماجرای سقوط هواپیما


برنامه دورهمی (2 فروردین 1397)


۰ نظر