بعد از تهران، کرج هم بی شهردار شد!


پس از استعفای نجفی، شهردار کرج هم استعفا داد!


۰ نظر