تخریب تندیس شهریار با حضور عضو شورای شهر


تخریب تندیس استاد شهریار در میدانی به همین نام در شهر پارس‌ آباد استان اردبیل


۰ نظر