حقایقی دردناک و باورنکردنی از شکنجه های نامادری ماهشهری


صحبت‌های وحشت آور فاطمه کودک ماهشهری؛ نامادری‌ام با چسب حرارتی دهنم رو بسته بود نامادری فاطمه آزاد است.


۰ نظر