مومیایی جنجالی کشف شده در شهر ری دفن شد؟!


حق‌شناس، عضو شورای شهر از دفن جسد مومیایی منسوب به رضاشاه با دستور مقامات خبر می دهد.


۰ نظر