معتضد؛ جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است


صحبت های خسرو معتضد در مورد مومیایی منتسب به رضاخان


۰ نظر