اختلال و سرگردانی مسافران در خط متروی کرج!


سرگردانی مسافران در خط 5 مترو به دلیل نقص فنی قطار


۰ نظر