درگذشت قاسم افشار گوینده پیشکسوت رادیو و تلویزیون


قاسم افشار گوینده رادیو وتلویزیون بر اثر ایست قلبی درگذشت


۰ نظر