همایون شجریان: پدرم اجازه پخش ربنا را قبلا داده است


صحبت های همایون شجریان از رضایت پدرش در ثبت ربنا به عنوان آثار ملی و حق پخش این اثر.


۰ نظر