مراسم خاکسپاری مرحوم قاسم افشار با حضور پیشکسوتان رسانه


مرحوم قاسم افشار پیشکسوت رسانه در اثر ایست قلبی در گذشت


۰ نظر