اعترافات زاکربرگ در مورد رسوایی فیسبوک در پارلمان اروپا


جلسه استماع مارک زاکربرگبنیان گذار و مدیرعامل فیسبوک دیروز در پارلمان اروپا برگزار شد


۰ نظر