وقوع پدیده ای یک در یک میلیونی در تبریز و اراک


در شهر تبریز و اراک در پدیده ای نادر نوزادان 6 و 5 قلو به دنیا آمدند


۰ نظر