انهدام یک تیم تروریستی انتحاری در شرق کشور


این تیم تروریستی انتحاری از مرز سراوان وارد کشور شده بودند.


۰ نظر