ماجرای احتکار یکی از خودروسازان بزرگ کشور


یکی از خودرو سازان بزرگ کشور به دلیل نوسانات ارز سایت رسمی فروش خودرو های خود را به روی خریداران بست


۰ نظر