روایتی دردناک از تجاوز به دختربچه 5 ساله در خمینی شهر


چهارشنبه گذشته یک کودک افغان به نام بهاره 5 ساله مورد تجاوز فرد یا افرادی در خمینی شهر اصفهان قرار گرفت که خبر آن دیروز در رسانه ها انعکاس یافت.


۰ نظر