توضیحات علیخانی درمورد معرفی واکسن حاشیه ساز در ماه عسل


توضیحات کامل احسان علیخانی درمورد مهمان دعوت شده هفته گذشته در برنامه ماه عسل با موضوع بیماری HPV که حاشیه های فراوانی را به همراه داشت.


۰ نظر