درست کردن نیمرو با آفتاب در دمای ۵۰ درجه بوشهر


‏پختن تخم مرغ با آفتاب در دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد در شهر بوشهر


۰ نظر