پرداخت حقوق شاغلان، بازنشستگان و یارانه قبل از عید فطر


سخنگوی دولت از پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و همچنین یارانه نقدی ا قبل از عید فطر خبر داد


۰ نظر