پیگیری طرح فروش بی برنامه شرکت ایران خودرو


درحالی که از روزهای گذشته اعلام شده بود امروز طرح فروش ویژه ایران خودرو آغاز میشود از صبح امروز گزارشات زیادی مبنی بر اینکه سایت ایران خودرو از دسترس خارج شده است به گوش میرسد.


۰ نظر