حمایت کارشناس تلویزیون از کمپین «نه به خرید»


احمد حلت کارشناس اجتماعی و سردبیر مجله موفقیت، دیروز در برنامه تلویزیونی در مورد پست اینستاگرامی علی کریمی که گفته بود مردم یک ماه چیزی نخرند،همه با متحد شویم صحبتهای جالبی را بیان کرد..


۰ نظر