ماندن مردم و خانواده ها پشت در بسته ورزشگاه آزادی!


قرار بود بازی دو تیم ایران و اسپانیا در ورزشگاه آزادی پخش شود اما به ناگهان این تصمیم لغو شد


۰ نظر