آتش سوزی در خرمشهر توسط افراد ناشناس


برخی افراد ناشناس در پی اعتراضات اخیر در خرمشهر اقدام به آتش زدن موزه معروف خرمشهر کردند


۰ نظر