ویدیوی منتشر شده توسط شهید خرمشهری!


محمد انصاری که توسط رسانه های بیگانه کشته شده در ایران عنوان شده بود با انتشار این فیلم پرده ار دروغ این رسانه های معاند برداشت.


۰ نظر