کنایه های جناب خان نسبت به وضعیت فعلی کشور


مجموعی از انتقاد های عروسک جنوبی خندوانه به اوضاع خوزستان و ...


۰ نظر