تماشای طلوع آفتاب بر فراز فوجی


صعود کنندگان به فوجی به تماشای طلوع خورشید نشستند


۰ نظر