آشنایی با کارت خوان های جدید جایگاه های سوخت


با توجه به کهنه و غیر قابل استفاده شدن کارت خوان های پیشین جایگاه های سوخت و در دسترس نبودن امکانات برای به روز رسانی آنها امروز از کارت خوان های جدید تولید ملی رونمایی شد.


۰ نظر