علت جالب بی اطلاعی محسن هاشمی از هزینه دفن میت!


محسن هاشمی که سابقه فوت پدرش را دارد، از هزینه دفن میت بی اطلاع است!


۰ نظر