به یاد حادثه دیدگان سنندج


کلیپی دراماتیک از حادثه برخورد تانکر با اتوبوس در کردستان


۰ نظر