ماشین های لوکس مشکوک در پارکینگ ایران مال


تصاویری از خودروهای اوپتیمای پارک شده در پارکینگ ایران مال که احتمال احتکار شدن آن ها می رود.


۰ نظر