عذرخواهی فرحبخش از توهین به روضه خوانی


عذرخواهی محمد حسین فرح‌بخش بابت حرفهایی که به عنوان توهین به روضه امام حسین قلمداد شده بود


۰ نظر