وقتی تولیدکنندگان داخلی به مردم رحم نمیکنند


درحالی که واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند به کشور ممنوع اعلام شده است تولیدکنندگان داخلی بجای مدیریت صحیح بازار، طمع خود را بصورت دیگری در دشمنی با مردم نشان میدهند.


۰ نظر