عصبانیت شدید گوینده رادیو تهران از عروسی معروف پسر سفیر!


عروسی جنجالی که چندی پیش در تهران و با هزینه ای گزاف برگزار شد.


۰ نظر