عذرخواهی ملیکا شریفی نیا از مردم ایران


ملیکا شریفی نیا درمورد کلیپ جنجالی که چندی پیش از پشت صحنه فیلم دلدلدگان منتشر شده بود میگوید.


۰ نظر