درد و دل خبرنگاران از معضلات و سختی های شغل خود


امروز روز خبرنگار است،خبرنگاری یکی از مشاغل بسیار سخت می باشد به نحوی که بعضی اوقات امنیت جانی آنها به خطر می افتد!


۰ نظر