اعترافات تروریست های دستگیر شده توسط وزارت اطلاعات


انتشار اعترافات دو تروریست بازداشتی توسط وزارت اطلاعات در کردستان و خوزستان.


۰ نظر