کنایه تلخ دیرین دیرین به زنانه شدن فقر در ایران


کشور ایران در حال حرکت به سمتی است که فقر به جامعه بانوان کشیده شده و مشکلات اجتماعی بسیاری را به همراه می آورد.


۰ نظر