تبدیل تونل های مخوف داعش در سوریه به موزه های زیبا


هنرمندان سوریه تونل های نظامی در این کشور را به گالری های زیبا تبدیل کردند


۰ نظر