دوراندیشی برای جلوگیری از وقوع منایی دیگر


زائران عازم شده به حج تمتع با تجهیزاتی همراه هستند...


۰ نظر