در بازار شیرخشک دچار خود تحریمی شده ایم


صحبت های رئیس انجمن های صنفی کار فرمایان گاوداری.


۰ نظر