کشف انبار احتکار پوشک بچه در شیراز


از این انبار در شیراز 136 هزار پوشک بچه ضبط شد.


۰ نظر