نوبخت: سالانه یک میلیون شغل ایجاد خواهیم کرد!


اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه بین وزارت کار و معاونت عملی ریاست جمهوری با محوریت اشتغال


۰ نظر