به کار گیری بازنشستگان حتی بصورت رایگان هم ممنوع است


گزیده ای از گفتگوی ویژه خبری (97/06/25).


۰ نظر