توضیحات تکمیلی درمورد نشست زمین در مترو میدان صنعت


توضیحات مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه درمورد اتفاق امروز در ورودی ایستگاه متروی میدان صنعت


۰ نظر