آمادگی عراقی ها برای میزبانی از زائران اربعین حسینی


آمادگی ملت و دولت عراق برای میزبانی از زائران امام حسین (ع) در ایام اربعین


۰ نظر