آب گرفتگی شدید در خیابان های آمل و ساری


بارش های امروز آب گرفتگی های نسبتا شدیدی را در استان مازندران ایجاد کرده است.


۰ نظر