روایت شنیدنی سردار سلیمانی از رفتار یک خواننده زن مسیحی در لبنان


خاطره سردار سلیمانی درمورد صحبت های جولیا پطروس خواننده زن مسیحی لبنانی در جنگ 33 روزه.


۰ نظر