سلبریتی ها با کمک مردم به زلزله زدگان بدهی بانکی خود را دادند!


اظهار نظر معاون وزیر کشور درمورد سرانجام کمک های مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه.


۰ نظر